N/A

Over dit weerstation

Waarnemingen via Alecto WS5500 AWS

Over Weerstation Bethaniënpolder

Het weerstation bevindt zich tussen de Frans Broersstraat en de Polderstraat te Mechelen.

Er worden gegevens verzameld sinds Februari 2021. Sinds 1 April 2021 is er een uitgebreider weerstation geinstalleerd, met name een Alecto WS5500. Dit meet de temperatuur, luchtdruk, regenval, zonne-instraling, UV-index, windrichting en windsnelheid. Daarnaast wordt aan de voorgevel continu het fijnstof gemeten met een zelfgebouwde sensor. Ook wordt de opbrengst van de zonnepanelen uitgelezen en in de databank opgeslagen. Ook enkele thermometers binnen in huis worden geregistreerd.

Het station upload zijn gegevens ook naar:

Luchtkwaliteit buiten (Battelsesteenweg) met sensor.community

Technische gegevens

 • Alecto WS-5500
 • Interne Server: Debian 11.
 • WeeWX driver: ecowitt-client
 • Server draait sinds: 4201421 seconds
 • WeeWX draait sinds: 4201416 seconds
 • WeeWX versie: 4.10.2
 • Belchertown Skin Versie: 1.3.1
 • Zonnepanelen: 19x230W SMA inverter
 • Datalogging via Sunnybeam, USB en Raspberry PI, MQTT
 • Extra sensoren: RTL_433, Raspberry PI, MQTT
 • Luchtkwaliteit: Sensirion SPS30 , BME280, ESP8266 met airrohr firmware.
Met dank aan Pat O'Brien voor deze uitstekende Belchertown skin. Met dank aan het WeeWX team voor deze uitstekende open source software.